Geen producten (0)

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot het gebruik van deze site https://www.fmsport.nl/ , betekent dat gebruiker instemt met onderstaande bepalingen.

Gebruik van de FM Sport-site (https://www.fmsport.nl/)
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend. Hoewel FM Sport zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FM Sport niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie FM Sport garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren FM Sport wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze site uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden
Wanneer FM Sport links naar sites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze sites aangeboden producten of diensten door FM Sport worden aanbevolen.
FM Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Virussen
FM Sport garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze site toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schade componenten.

Wijzigingen
FM Sport behoudt zich het recht voor de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze site en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimer is op 30 april 2018 vernieuwd.